Ośrodek pracy twórczej GRAAL

OTPT „Graal” powstał na bazie SDK „Miedziak”. Po przeprowadzeniu w 1989 roku remontu, zaadaptowano pomieszczenie „Miedziaka” dla celów działalności teatralnej. Powstała sala teatralna wraz z reżyserką, sala prób, kawiarnia „Antrakt”.

Działalność placówki została zakreślona i wyznaczona programem autorskim opracowanym przez Zbigniewa Rybkę. Działalność kierowana była do wszystkich grup wiekowych, gdzie podstawą programu był teatr, praca teatralna, myśl teatralna jako metoda wyjściowa wszystkich działań. Program mówił o następujących działach tematycznych, które były realizowane w praktyce: praca w grupach teatralnych, łącznie z realizacją spektakli, warsztat teatralny, poradnia recytatorska, drama teatralna, działania parateatralne, obozy teatralne, teatr jednego aktora, organizacja spektakli teatralnych, spotkania z aktorami i reżyserami, organizowanie wyjazdów do teatrów profesjonalnych, organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, spotkaniach teatralnych, współpraca ze szkołami, zajęcia terapeutyczne, gromadzenie materiałów źródłowych, biblioteczka placówki.

W 1991 roku została podpisana umowa pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” i Miejskim Ośrodkiem Kultury o wspólnym finansowaniu i utrzymywaniu OTPT „Graal”. Kadrę placówki stanowiły osoby, które posiadały wykształcenie, uprawnienia i specjalizacje teatralne. Wśród zespołów należy wymienić Teatr „Bez Odpowiedzi” Joanny Lehman, Scenę Sytuacji Violetty Woźniak, teatrzyk kukiełkowy i teatr seniora prowadzony przez Janinę Michlewicz. Sukcesy odnosił teatr jednego aktora i recytatorzy związani z „Graalem”. W klubie popularyzowano próby literackie dzieci i młodzieży, wydawano tomiki poetyckie, odbywały się spotkania autorskie. Opiekę nad „młodymi piszącymi” sprawował Marek Sienkiewicz. Imprezy teatralne organizowane przez „Graal” cieszyły się ogromną popularnością. Wśród widzów przeważała młodzież. Do tradycji przeszły wieczory teatralne, zdarzenia happeningowe, recitale muzyczne.

Od l stycznia 1994 roku działalność teatralna placówki została przeniesiona do MOK-u. Klub „Graal”, były SDK „Miedziak” został zlikwidowany. W jego pomieszczeniach znajduje się obecnie sklep tzw. „ciucholand”.

siedziba: Miejski Ośrodek Kultury, pl. Konstytucji 3 Maja 2

Kierownicy:
1989-1991 Zbigniew Rybka
1991-1993 Violetta Woźniak

Zbigniew Rybka
MIT – numer pierwszy – październik 1994r.

Bibliografia: Zbigniew Rybka – Program autorski OTPT „Graal”