„to wyzwanie w jakimś sensie będzie zawsze kolorem życia”

(…)to wyzwanie w jakimś sensie będzie zawsze kolorem życia
(z listu Joanny  Szczepkowskiej do  matki dziecka z ADHD)

W trakcie przygotowywania niniejszego numeru „Perspektywy Kulturalnej”, którego tematem miało stać się różnorakie pojmowanie inności, natrafiliśmy na problem ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

Ludzie nim obciążeni są bardzo często (m.in. ze względu na swą podatność na impulsy z zewnątrz i łatwe uleganie emocjom) uważani za „innych”- budzą lęk, wydają się być dla pozostałych potencjalnym źródłem zagrożenia… Ze względu na kontrowersje, jakie narosły wokół zjawiska ADHD, dość długo szukaliśmy jak najtrafniejszego sposobu jego ujęcia, specyficznego „klucza” do tematu. Wreszcie postanowiliśmy  zapytać osoby różnych profesji, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym, czego na temat ADHD chciałyby się dowiedzieć, gdyby nadarzyła się taka okazja. Spisaliśmy propozycje ich pytań  i postanowiliśmy je zadać rodzicom dziecka z ADHD oraz psychologowi, który z problemem nadpobudliwości psychoruchowej spotyka się na płaszczyźnie zawodowej. W ten sposób powstały dwa wywiady, których treść zamieszczamy w niniejszym numerze.

Rozmowa z Mariolą i Tadeuszem, rodzicami dziecka z ADHD.

Rozmowa z panią mgr Katarzyną Hanke – psychologiem, pracującym w głogowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


    O ADHD zwykło się mówić, jako o pewnego rodzaju upośledzeniu, które człowieka nim dotkniętego sytuuje poniżej wielu norm (również intelektualnych), uniemożliwia mu twórcze wpływanie na rzeczywistość, czyni gorszym od innych i stawia na z góry przegranej pozycji.
    Tymczasem wśród nazwisk osób cierpiących na ADHD wymienia się m.in. następujące: Albert  Einstein, Thomas Edison, Ludwik van Beethowen, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeusz Mozart, Alexander Bell, Benjamin Franklin, Winston Churchill, John F.Kennedy, Salvador Dali, John Lennon, Whoopi Goldberg, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Lewis Caroll, Steve Wonder…
    Spośród znanych Polaków na ADHD cierpią m.in.: Joanna Szczepkowska, Szymon Majewski czy Krzysztof Skiba.